KJØPSVILKÅR

AVTALENS VIRKEOMRÅDE

Disse generelle kjøpsvilkårene gjelder kun produkter har som blitt kjøpt direkte fra Andromedical S.L, gjennom Andromedical S.L sin telefontjeneste, kontorer eller nettsider. Det er ikke mulig å legge krav på et kjøp gjort gjennom andre tjenester eller distributører.

PRIS

Gjeldende pris er den prisen som er fastsatt til ethvert tidspunkt på nettsidene som tilhører Andromedical S.L. for hvert land. Prisen vil inkludere skatt dersom det er gjeldende.

Produktenes priser inkluderer ikke tilleggsskatt – eller avgifter som blir fastsatt av lover i kjøperens land. Enhver tilleggskostnader av denne typen må betales av kjøperen av det gjeldende produkt.

BETALINGSVILKÅR

Produktet blir sendt av sted når fullt beløp, 100%, har blitt betalt og mottatt av Andromedical, S.L.

Betalingsmetoder for alle produkter og mottaksadresser er kredittkort, debetkort og PayPal.

TID – OG LEVERINGSBETINGELSER

Leveringstid og fraktfirma er avhengig av siste mottaksadresse.

USA, Europa og Japan, ~ 2-5 dager
Asia-Pacific-Amerika, ~ 3-7 dager

Ved levering må tilhørende dokument signeres for å bekrefte mottatt levering og som kvitteringsbevis.

Dersom det oppdages ekstern skade på et produkt må dette forklares nøye på leveringslappen, og kjøpere må også informere Andromedical S.L. innen 14 etter leveringsdato.

GARANTIER

Produkter som selges av Andromedical S.L. har følgende garantier:

  • Produktgaranti:

Andromedical sine produkter har blitt produsert i henhold til helsesektorens mest strengeste kvalitetskrav, noe som gjør at vi kan tilby 1 års produktgaranti, og 2 års produktgaranti i EU-land i henhold til gjeldende lover.

Garantiperioden starter fra den dagen kunden mottar produktet.

Produktgarantien er kun gyldig dersom kunden har original faktura/salgskvittering (med kjøpsdato og serienummer), produktet (ekskludert kastbare deler) og original emballasje.

Produsentens garanti gjelder ikke produkter som har blitt reparert eller endret av personer som ikke er autoriserte representanter fra produsenten, eller produkter som har blitt utsatt for feilaktig bruk, forsømmelse eller uhell som skyldes kjøperen.

Garantien dekker heller ikke produktinnhold som er nødvendig for brukere med uvanlige anatomiske forhold. Garantien vil heller ikke dekke bruksperioden der tilleggskomponenter brukes av de med uvanlige anatomiske forhold.

Som fastsatt av direktiv 93/42/EEC for medisinske enheter, og i henhold til ISO 13485:2003 Quality Standard, så bør kjøpere sende denne garantien, fullstendig utfylt og signert, til følgende postadresse: Andromedical S.L., 6 Gran Vía, 4th, 28013 Madrid, Spain.

  • Pengene tilbake-garanti

Andromedical S.L. sine forlengere har blitt produsert i henhold til de strengeste kvalitetskravene i medisinsk sektor. Dette gjør at Andromedical S.L. kan tilby kunden en 60-dagers angreperiode hvor kunden kan få pengene tilbake, dersom produktet returneres til Andromedical S.L. innen angreperioden.

Angreperioden starter fra den dagen kunden har mottatt forlengeren som de ønsker å returnere, og gitt at enheten har blitt betalt for i sin helhet.

Denne garantien gjelder Andromedical S.L. sine forlengere og kun de som er kjøpt direkte fra produsenten, dvs. Andromedical S.L sin telefontjeneste, kontorer eller via nettsidene som tilhører Andromedical S.L.

Denne garantien gjelder ikke reservedeler som blir kjøpt separat eller med hovedproduktet.

For å få refundering så krever Andromedical S.L. at kunder sender hele produktsettet til deres hovedkontor (Postadresse: 6 Gran Vía, 4th, 28013 Madrid, Spain), sammen med originalfakturaen eller salgskvitteringen (med kjøpsdato og serienummer), og original emballasje. Etter at produktet har blitt kontrollert vil Andromedical refundere pengene til kunden.

Fraktkostnader blir ikke refundert. Hentekostnader må også dekkes av kunden.

Den 30-dagers refusjonsperioden starter på den dagen når gjeldende produkt, faktura eller salgskvittering og original emballasje har blitt mottatt av Andromedical S.L.

Refunderingen skjer med bankoverføring med mindre Andromedical S.L. har nødvendige bankopplysninger fra kunden for å kunne overføre pengene til kredittkortet, som ble brukt under kjøpet.

Kjøp gjort gjennom leverandører eller tredje parter blir ikke dekket av garantien som har blitt nevnt.

14-dagers angrefrist gjelder resten av Andromedical S.L. sine produkter når den frivillig forlenget garanti ikke gjelder.

Fraktkostnader blir kun refundert ved feil levering eller når produktene er ødelagt.

INFORMERT SAMTYKKE

Når du godkjenner gjeldende salgsbetingelser så samtykker du i at du gjenkjenner og godtar betingelsene, forholdene, kontraindikasjoner og forholdsregler du må følge for å bruke produktet på en korrekt måte.

Du vedkjenner, godkjenner og erklærer at du kjenner til følgende indikasjoner, og at det finnes en helserisiko hvis du ikke bruker produktet i henhold til nøyaktige instruksjoner.

Det forventes og antas at du har forstått og akseptert gjeldende vilkår, og at du har full kjennskap til disse vilkårene som følger med produktet, i det øyeblikket du har fått produktet. I tillegg til at du har gitt informert samtykke når det gjelder risikoene knytet til feilaktig bruk av mottatt produkt.

Andromedical® har registrert Andropenis® som Class II enhet i USA, som skal brukes som en ekstern enhet for penisstivhet med formålet å skape eller vedlikeholde tilstrekkelig penisstivhet for samleie. Andropenis® er ikke klargjort i USA som:

  • Mekaniske penisforlengere
  • Penisforbedring, slik som penisforstørring
  • Behandling av sykdommer eller tilstander av penis i forhold til kurvatur og andre penismisdannelser, e.g. peyronies sykdom.

Enheten er ikke tilgjengelig for salg i USA for de bruksmåtene som er listet opp ovenfor.

VIDERESALG

Det er strengt forbudt å videreselge brukte produkter av pga. faren for offentlig helse. Kjøperen har en pengene tilbake-periode som skal forhindre videresalg av brukte produkter. Andromedical er det eneste selskapet som kan behandle brukte produkter.

JURISDIKSJON

Alle klager som rettes mot Andromedical S.L. har Court of Madrid (Spania, Europeiske Union) ansvaret for. Derfor vil all annen jurisdiksjon ikke være gyldig.

Pin It on Pinterest